Provozovatel

KONTAKT: info@diginews.cz

TENTO WEB PROVOZUJE:
ING. IVO PAČINEK
FRANTIŠKA KOŽÍKA 2648
UHERSKÝ BROD
PSČ 688 01
IČ: 87002523

Zapsán v živnostenském rejstříku
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherský Brod, odbor živnostenský