Základy online marketingu 10. díl: Mailingové kanály

Třetí skupinu kanálů označuji jako mailingové kanály. Tyto kanály kombinují specifika placených a neplacených kanálů. Nejznámějším kanálem této skupiny je e-mailing, ale existují také další komunikační kanály. U mailingových kanálů: dlouhodobě pracujete na sběru databáze odběratelů (znak organických kanálů), platíte…

Základy online marketingu 9. díl: Neplacené kanály

Tento článek se věnuje kanálům, u nichž nemusíte platit za proklik ani za zobrazení. Z toho vychází jejich název neplacené nebo také organické kanály. Neplacení mediálních nákladů je vyvážené dlouhodobou prací na: budování obsahu, optimalizace on-page a off-page (vyhledáváče), budování…

Základy online marketingu 8. díl: Placené kanály

Pod pojmem placené kanály v online marketingu si nejspíš představíte PPC reklamu ve vyhledávání a reklamu na sociálních sítích. Možnosti a výběr placených kanálů jsou daleko širší! Pojďme se podívat na jednotlivé kanály a způsob jejich fungování podrobněji v tomto…

Základy online marketingu 5. díl: Nástroje

Při řízení a realizaci online marketingu se setkáte s nástroji online marketingu. Abyste chápali, o čem specialista nebo agentura mluví, pojďte porozumět jednotlivým nástrojům a poznat, k čemu slouží. 1. Nástroje webové analytiky a UX Ze všech onlinových nástrojů považuji…