Sledujte data a výkon z P. Max kampaní

Základní metriky o výkonu kampaní najdete v účtu v přehledu kampaní a statistikách kampaně. Pokud chcete nahlédnout pod pokličku Performance Max kampaní a mít je více více pod kontrolou, mrkněte také na následující reporty:

  • report nákladů a konverzí podle typů umístění,
  • report search terms z P.Max kampaní,
  • report po kategoriích produktů,
  • report po značkách / produktech / hladinách marží,
  • report assetů,
  • report umístění v obsahovce,
  • report podílu brand search v P.Max kampaních,
  • report produktů s hodně zobrazeními a žádnými kliknutími.

Report nákladů a konverzí typů umístění – užitečný pro porozumění alokace nákladů a zásluh na tržbách jednotlivých sítí – nákupy, video, displejovou a vyhledávací síť. Pomůže vám pochopit jak kampaň vynakládá prostředky a zásluhy na tržbách. Podle toho pak můžete upravit nastavení kampaně. Není univerzální řešení a poměr, záleží na vašich byznysových a marketingových cílech. Pro e-shopy s přísným ROAS a větším sortimentem budou z hlediska tržeb zajímavé zejména Google Nákupy, které propagují konkrétní produkty, takže se tomu mohou snažit upravit nastavení kampaně.
Tento report nenajdete v současné chvíli v Google Ads, ale získáte jej pomocí nasazení skriptu: MCC pMax charts v28 (nebo jeho placenou nejnovější verzi přes https://mikerhodes.circle.so/checkout/latest-script) od Mike Rhodes www.mikerhodes.com.au.

Report search terms z P.Max kampaní – tento report vám zobrazí výpis jednotlivých vyhledávacích dotazů a jejich metrik – kliknutí, imprese, konverze a konverzní hodnotu.
Tento report nenajdete v současné chvíli v Google Ads, ale získáte jej pomocí nasazení skriptu: Search Category Insights od Mike Rhodes.

Report podle kategorií produktů – pro zobrazení výkonu podle jednotlivých kategorií doporučuju používat Přehledy v rámci Google Ads.

Pro tvorbu reportu můžete využít dimenze Typ produktu, Kategorie nebo vlastní štítky, které musíte již před sběrem dat naplnit daty o kategoriích u jednotlivých produktů do XML feedu (to můžete udělat v e-shopu nebo v nástroji na správu XML feedu např. Mergado).

Report podle značek / produktech / hladinách marží – tento report si můžete vytvořit také v Přehledech v Google Ads, pouze nastavíte dimenzi podle níž členíte produkty. Pokud takovou hodnotu nemáte u produktů doplněnou nyní, můžete si ji tam naposílat přes vlastní štítky v XML feedu (v případě marže doporučuji hodnotu chytře pojmenovat, ať není snadno rozpoznatelná ze samotného XML feedu).

Report podkladů (assetů) – report rozhraní Google Ads si otevřete požadovanou P.Max kampaň a vyberte záložku Skupiny podkladů, přepněte na Tabulkové zobrazení a přidejte sloupce metriky vypovídající o výkonu assetů – hodnota konverze / cena, hodnota konverze, konverze, prokliky, zobrazení, cena. Tento report umožní porovnat si jednotlivé podklady mezi sebou v rámci vybrané kampaně.
Také si můžete porovnat výkon produktů zařazených v jednotlivých assetech a to přes záložku Skupiny záznamů nebo přes výše zmíněný skript MCC pMax charts v28.

Report umístění v obsahovce – report s přehledem, kde v obsahové síti se zobrazují reklamy v rámci P.Max kampaně. Na základě dat z tohoto reportu můžete umístění, které považujete za nevhodná, odstranit. V rozhraní do Google Ads napište do vyhledávání Předdefinované přehledy a vyberte přehled Umístění maximálně výkonných kampaní.

Report podílu brand search v P.Max kampaních – tento report vám pomůže zjistit podíl brandových konverzí, hodnot konverzní, kliknutí a zobrazení na celkových hodnotách těchto metrik, dovede tak lépe odlišit zásluhy performace bez samotného brandu.
Tento report nenajdete v současné chvíli v Google Ads, ale získáte jej pomocí nasazení skriptu: PMax Brand Traffic Analyzer od Smarter Ecommerce GmbH – smarter-ecommerce.com.

Report produktů s hodně zobrazeními a žádnými kliknutími – v tomto reportu zjistíte produkty, které mohou mít problém, protože se často zobrazují, ale málo lidí na ně kliknulo. Doporučuju ověřit správnost názvu, fotky, konkurenceschopnost ceny. Tento typ reportu si můžete nastavit přes přehledy v Google Ads – do řádku si vložte ID (a název) produktu, do sloupců imprese a kliknutí. Vyfiltrujte produkty s 0 kliknutími a seřaďte podle počtu zobrazení. Obdobý report najdete i přes skript MCC pMax charts v28 od Mike Rhodes www.mikerhodes.com.au.

You May Also Like