Videoreklama

Videoreklama v online prostředí se dělí na instreamovou (zobrazená v okně, kde se bude přehrávat video) a outstreamovou (zobrazená v displejové síti). Články o videoreklamě: