Typy osobností pro práci v týmu a osobní rozvoj

I když tento článek není o online marketingu, souvisí s mojí prací. Pomáhá mi lépe fungovat v týmu, pochopit jednotlivé osobnosti, komunikovat a spolupracovat s nimi.

Každý jsme jedinečná povaha. O tom žádná. Přesto máme s někým podobnější způsoby uvažování, vnímání, komunikace, cítění a preference prostředí. Proto jde jednotlivé osobnosti „kategorizovat“ do profilů (stejně jako podobné typy online kampaní jde kategorizovat ve webové analytice 🙂 ).

Na základě daného profilu můžeme lépe poznat sebe a pochopit ostatní. Já jsem si oblíbil následující typologie:

 1. MBTI
 2. Enneagram
 3. DISC

MBTI

Jak mi pomáhá? Poznat sebe, poznat kolegy, zlepšit týmovou spolupráci.

Počet profilů: 16

Jak to funguje: zkratka 4 písmenech, které určují:

 • I nebo E = Introverze vs Extraverze. Tohle téma asi znáte. Za mě je to způsob čerpání energie – o samotě nebo z lidí.
 • N nebo S = Intuice vs Smysly. Intuitivní lidé přichází s více variantami a jsou zaměření do budoucna (pozitivními, ale i negativními), smyslový berou věci tady a teď.
 • T nebo F = Myšlení (thinking) vs Cítění (feeling). Způsob rozhodování – lidé preferující myšlení (racio) preferují spravedlnost, kdežto lidé, kteří upřednostňují cítění preferují pocity (aby se někdo necítil špatně).
 • J nebo P = Preference stabilního prostředí (J) vs preference proměnlivého prostředí (P). Lidé s preferencí stabilního prostředí (J) plánují a dokončují práci včas, ale hůře snáší (časté či nečekané) změny. Naopak lidé s P na konci snáší lépe proměnlivé situace, ale rádi věci odkládají.

Pro jednotlivé osobnostní typy vzniknou zkratky jako ENTJ či ISFP. Celkem vnikne 16 kombinací – jednotlivé povahy jsou na internetu popsány na několika webech.

Lidé, kteří mají stejný profil (zkratku), budou pravděpodobně jednat podobně jako vy (ve výše uvedených situacích), ale to neznamená, že jste stejní jako přes kopírák. Každý může mít u jednotlivých 4 písmen rozdílné váhy . Jednotlivé profily jsou více kompatibilní s některými jinými profily (a s jinými zase ne).

Poznáte sebe a své okolí, díky tomu můžete více pochopit jednání ostatních a přizpůsobit situaci tomu, aby se cítili lépe. Např.:

 • extrovert chápe, že introvert s ním nechce na party, protože potřebuje čerpat energii o samotě,
 • thinker (racionálně přemýšlející) si dává pozor při komunikaci s pocitovým (feeling), aby na něj nebyl příliš „drsný“, apod.

Test: 16personalities.com (česky)

Více se dozvíte na:

Enneagram

Jak mi pomáhá? Poznat sebe, osobní rozvoj a pochopit ostatní.

Počet profilů: 9

Profily:

 1. Perfectionist
 2. Caregiver
 3. Achiver
 4. Individualist
 5. Thinker
 6. Loyalist
 7. Enthusiast
 8. Challenger
 9. Peacemaker

Mají více pojmenování, ale pod tím číslem se vždy najde stejný profil. Jednotlivé profily se pak ještě kombinují podle převahy k sousednímu profilu a podtypů:

 • sebezáchova.
 • sexuální,
 • sociální.

Díky enneagramu více poznáte sebe, pochopíte rozdílnost vašeho chování a chování jiných typů (a podtypů). A také najdete možnosti osobního rozvoje vhodnému k vašemu osobnostnímu typu.

Test: CrystalKnows.com (anglicky)

Více o enneagramu:

DISC

Jak mi pomáhá? Poznat sebe, poznat kolegy, zlepšit týmovou spolupráci.

Počet profilů: 4 základní a jejich kombinace

Profily:

 • D- dominantní
 • I – ovlivňující
 • S – pomocný
 • C – analytický

Protože jsem se k této typologii dostal jako k poslední z výše uvedených 3, pomáhá spíš pochopit či dokreslit si profil. Za mě se tato typologie hodí zejména do pracovního prostředí a může vám pomoci vybrat vhodnou pracovní roli, i když si myslím, že většina lidí už intuitivně cítí co jim sedí a co ne. Zejména když k věcem přistupujete intuitivně – něco dělat chcete a něco ne (aniž víte proč).

Znalostí svého profilu můžete racionálně pochopit své jednání, pokud poznáte profil ostatních (zejména v pracovní rovině) můžete porozumět jejich jednání (zejména pokud jsou odlišný profil než vy).

Obvykle se profil skládá z jednoho hlavního a druhé vedlejšího profilů.

Test: CrystalKnows.com (anglicky)

Více na:

Disclaimer

Jsem digitální marketér, o osobnostní typy a osobní rozboj se zajímám pouze jako koníček. Pokud je tu něco nepřesné, tak to prosím omluvte. Zároveň píšu o jednotlivých typologiích, tak jak je vnímám já. 🙂 Pokud chcete profi výklad o osobnostních typech, musíte si uvedené informace ověřit a hledat další zdroj na internetu.