Jak nastavit členění produktů mezi Pmax a Shopping kampaněmi?

Produkty se mohou v čase přesouvat mezi jednotlivými kampaněmi ve struktuře Performance Max kampaní podle stanovených kritérií (marže, skladová zásoba apod.). Výhody takové struktury P.Max kampaní a faktorů pro členění produktů do jednotlivých kampaní vysvětluji v předchozích článcích o Performance…

Categories: Google Nákupy a Pmax

Faktory pro tvorbu struktury P.Max kampaní

V předchozím článku jsme si vysvětlili, že struktura Performance Max kampaní pomůže vytěžit tyto kampaně na maximum. Abyste mohli efektivně používat více P.Max kampaní, vyberte si faktory, podle nichž se budou produkty členit. Na začátku se snažte mít jeden nebo…

Categories: Google Nákupy a Pmax

GA4 (1.díl): Jak najít hlavní reporty

Pojďme se podívat jak obsluhovat nové GA4 a kde najít data v novém prostředí.O Google Analytics jste letos už určitě slyšeli. Jedná se o novou verzí Google Analytics, která nahrazuje starší GA3 (správně Universal Analytics). Oficiálně měli GA4 nahradit od…

Pro e-shopy a značky: máte zabezpečeno vlastnictví domény?

E-shopy zabezpečují majetek, sklady, data, hotovost, investic do reklamy… Jednoduše zabezpečuje se všechno cenné. U zaběhnutého e–shopu (nebo značky) má velkou cenu jeho doména (internetová adresa). Investuje do PPC, SEO či propagace značky e-shopu a nemáte zabezpečené vlastnictví (přesněji držení)…

Categories: Ecommerce