GA4 (2. díl): Atribuční modely, konverzní cesta a explorace

V předchozím článku jsme se věnovali hlavním reportům v GA4. Pojďme o krok dál.

Atribuční modely

Vyhodnocení výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti prostřednictvím atribučních modelů se hodí pro alokaci rozpočtů a detailnější přehled o zásluhách jednotlivých zdrojů návštěvnosti.

V GA3 Konverze – Vícekanálové cesty – Nástroj pro porovnání modelů.

V GA4 Reklama – Atribuce – Porovnání modelů.

V záhlaví tabulky s reportem poté zvolíte způsob zobrazení zdrojů návštěvnosti (zvýrazněné fialově, vybíráte z zdroj / médium, skupiny kanálů, zdroje, média) a atribuční modely (oranžově).

Jaké atribuční modely používat? Za nejvýznamnější považuji data-driven (na základě dat) a pak porovnávám s hodnotami v last-click (poslední kliknutí).

Model Na základě dat pomůže zohlednit ve výpočtu zásluh na tržbách a konverzích i zdroje návštěvnosti, které přivedly uživatele na e-shop ještě předtím než uživatelé udělali nákup, zatímco model Poslední kliknutí přiřadí zásluhu pouze poslednímu kanálu, kteří uživatele přivedl. V obou případech jsou tyto modely nepřímé, takže nezahrnují do svých výpočtů jako zdroj návštěvnosti direct (pokud není jediný). Proč pracovat s atribučními modely vysvětluji v článku věnovanému vyhodnocování v online marketingu.

Aktuálně jsou v GA4 dostupné také modely První kliknutí, Lineární, Na základě pozice, S nárustem v čase, ale já tyto modely používám v GA4 zřídka, právě pro dostupnost modelu Na základě dat, který považuji za přesnější. Naopak v GA3 jsem některé z nich používal, protože tam model Na základě data (data driven) nebyl dostupný.

Konverzní trasy

V GA3 Konverze – Vícekanálové cesty – Nejčastější konverzní trasy.

V GA4 Reklama – Atribuce – Konverzní trasy.

V záhlaví tabulky s reportem poté zvolíte způsob zobrazení zdrojů návštěvnosti.

Prozkoumat – Explorace

Část Průzkumy (víc se mi líbí anglické Exploration – Explorace 🙂 ) umožňuje tvorbu vlastních reportů – explorací. Explorace používám pro tvorbu jednorázových reportů, grafů či vizualizací, prostě pro prozkoumávání (stejně jako má v názvu). 🙂

Jaké explorace (průzkumy) můžete tvořit?

  • tabulkové explorace – např. dohledání konkrétních dat či porovnání segmentů,
  • průzkum cesty – např. report z GA3 Chování nakupujících nebo report z GA3 Chování při platbě,
  • průzkum trasy – stejně jako byl v GA3 Tok chování,
  • překryv segmentů,
  • životní cyklus uživatele,
  • kohorty.

To znamená, že část reportů, které jste mohli používat v GA3 si musíte v GA4 nastavit. I když se to může jevit (na první pohled) jako nevýhoda, nemusí tomu tak být. Při správném nastavení můžete získat přesnější / detailnější data.

Pokud některou exploraci používáte častěji, můžete si z ní vytvořit report do části Přehledy.

Doba uchovávání údajů

GA4 mají omezenou dobu uchovávání údajů o uživatelích, přičemž ve výchozím nastavení mají nastavenou dobu uchování údajů pouze na 2 měsíce, můžete ji prodloužit na 14 měsíců.

Co se stane potom? Uvidíme 🙂 🙁 , předpokládám, že velká část základních reportů by měla zůstat, ale budou uložené pouze jako agregované data tzn. základní reporty uvidíte, ale pokud budete chtít dohledat podrobnější data např. na základě explorací pravděpodobně to nepůjde. Více o tom píše Google v nápovědě k Analytics. Proto si e-shopaři dobu uchování údajů prodlužují na 14 měsíců.

Kde změníte dobu uchování dat? GA4 Administrátor – Shromažďování a úprava dat – Uchovávání dat

Poté nastavíte v tomto okně:

PS: Pozor data v GA4 nemusí sedět s daty v GA3 na 100%, takže výše uvedené reporty mají stejnou povahu, ale nemusí to zaručovat, že tam uvidíte data 1:1.

Podívejte se na rozcestník s vysvětlením cest k jednotlivým reportům a popisu fungování GA4 – návod na GA4. V dalším článku o GA4 si vysvětlíme rozdíly ve fungování GA4 a GA3, nejvýznamnější nové metriky, jak poznat kvalitu dat a propojení s Google Ads.

You May Also Like