Webová analytika

Webová analytika je vhodný nástroj pro řízení online marketingu a pochopení chování uživatelů na webu a poznání návštěvníků webu (geografie, demografie, zájmy).

Webová analytika poskytuje data, která vám pomohou zvyšovat tržby, návštěvnost nebo vylepšit web. Více najdete na straně webová analytika.

Nejčastěji používaným nástrojem na webovou analytiku je Google Analytics.

You May Also Like