CTR je zkratka, která znamená Click-Through Rate. Česky míra prokliku – sděluje v %, kolik uživatelů na reklamu kliknulo oproti zobrazení reklamy.

Používá se u placených kanálů online marketingu, zejména tam kde se platí modelem CPC nebo CPM.