Online marketing

Online marketing zahrnuje aktivity a činnosti marketingu, které se řeší v online prostředí. Další používané názvy pro tento obor jsou digitální marketing nebo internetový marketing.

Přes online marketing můžete realizovat výkonnostní kampaně, ale také kampaně pro podporu značku.

Mezi nejznámější pojmy spojené s online marketingem patří:

  • PPC – reklamní systém s platbou za proklik,
  • SEO – optimalizace pro vyhledávače,
  • Google Ads a Sklik – PPC reklamní nástroje,
  • Google Analytics – nástroje pro vyhodnocování a řízení online marketingu a webu,
  • a další.

Více najdete na straně online marketing.

Nebo v sérii Základy online marketingu.

You May Also Like