PPC

Vysvětlení pojmu PPC a PPC reklama.

Pojem PPC je zkratkou pro platba za proklik anglicky pay per click. PPC reklama je způsob nákupu online reklamy, kde platíte až za lidi, kteří na reklamu skutečně kliknou. I díky tomu je PPC reklama významnou složkou výkonnostního marketingu.

PPC reklama byla dříve spojována zejména s reklamou ve vyhledávání, nicméně PPC reklama má velký podíl také na reklamě v obsahové síti a jako videoreklama (např. na reklama na YouTube).

Kde najdete PPC reklamu:

  • textování a responzivní ve vyhledávání,
  • produktová ve vyhledávání,
  • bannerová a responzivní v displejové síti,
  • dynamická s produkty v displejové síti,
  • videoreklama pre-roll (zejména na YouTube a Stream),
  • videoreklama v displejové síti,
  • v mobilních aplikacích.

V Česku jsou nejrozšířenější PPC systémy Google Ads a Sklik.

Obvyklý platební způsob v PPC reklamě je CPC, ale někdy je možno zvolit také platební model CPM.

Více informací o PPC reklamě najdete na straně PPC reklama. Pokud Vás zajímají všechny placené kanály, více najdete v článku o placených kanálech online marketingu.

You May Also Like