ROAS je zkratka, která vychází z anglických slov Return On Ad Spend. Ukazatel efektivity online reklamy v online marketingu, který se počítá obrat děleno náklady. Čím je hodnota vyšší, tím je návratnost lepší.

Existuje také ukazatel efektivity – PNO, který se počítá obráceně.