PNO

PNO je zkratkou slova Podíl Nákladů na Obratu. Je to ukazatel efektivity online reklamy, který se počítá náklady děleno obrat. Čím je hodnota vyšší, tím je návratnost horší.

Další ukazatel efektivity je ROAS, který se počítá obráceným způsobem.

COS

COS je zkratka z angličtiny pro ukazatel PNO.

You May Also Like