UX – user experience

Zkratka UX znamená user experience, což je prožitek zákazníka z nákupu či používání produktu. Týká se celého zážitku uživatele z používání produktu nebo nakupování na daném e-shopu.

UX je často zaměňováno s pojmem UI.

UI – user interface

Uživatelské prostředí (user interface) např. v e-shopu, webu nebo mobilní aplikaci. Zaměřuje se na to, aby bylo pro uživatele jednoduché a srozumitelné.

You May Also Like