CPA

Platební model za konverzi nebo akci (cost per action) – jedná se o cena nákladů za konverzi. S CPA se setkáte u placených kanálů, zejména u affiliate marketingu.

Další způsoby placení u těchto kanálů jsou:

  • CPC (cost per click), který se používá zejména u PPC,
  • CPT (cost per tousand), který se používá zejména u RTB a zřídka také u PPC.

Při nastavení cíle se používá zejména tam, kde má konverze stejnou hodnotu.

You May Also Like